จุดเริ่มต้นของ Thai Giant Pitbull (TGP) ในประเทศไทย

โดย Pitbull Zone UPDATE 24-7-2561

จุดเริ่มต้นของ Thai Giant Pitbull (TGP) ในประเทศไทย


จุดเริ่มต้นของ Thai Giant Pitbull (TGP) ในประเทศไทย .... 

 

มีจุดเริ่มมาจากกระแสความนิยมในสุนัขพิตบูล ที่มีขนาดโอเว่อร์ไซส์ จนนำไปสู่การนำเข้าสุนัขลูกผสมระหว่าง พิตบูลกับบูลมาสตีฟ หรือที่เรียกกันว่า แบนด๊อก เข้ามาเลี้ยง และบรีดลูกสุนัขขายในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อน และทำกันอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ... 

 

ต่อมาเราได้มีการก่อตั้งชมรม อัลติเมทด๊อก (UDC) และได้มีการริเริ่มการประกวดสุนัขในชมรมเราเอง และแบนด๊อกก็เป็นหนึ่งในชนิดของการประกวด โดยตอนแรก เราเรียกกันในชื่อว่า Special Type จัดประกวดแนกออกมาจาก พิตบูล และบูลลี่ ... 

 

แต่ในระยะหลัง ได้มีการนำเข้าหมาพิตบูลลูกผสมในอีกสไตล์ ที่มีลักษณะออกไปทางอเมริกันบูลด๊อกคือ หน้ายับย่นปากสั้น เข้ามาในบ้านเราอีก และหลายคอกได้มีการผสมข้ามสายกันระหว่าง แบนด๊อกเดิมกับลูกผสมชนิดใหม่ จนวันนี้หมาพิตบูลยักษ์ในบ้านเรามีลักษณะหลากหลายมาก จนไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจน .... 

 

ชมรมอัลติเมทจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประกวดสุนัขประเภทนึ้โดยเฉพาะ โดยใช้การอิงถึงลักษณะเดิมของแบนด๊อกในตอนต้น และเพื่อให้เป็นมาตรฐานของชมรมเอง เราจึงตั้งชิ่อใหม่ว่า Thai Giant Pitbull ซึ่งก็คือสุนัขแบนด๊อกหรือสเปเชี่ยลไทป์เดิมนั่นเอง โดยเราเริ่มประกวดในชื่อใหม่นี้ เมื่องานไทยแลนด์ด๊อกโชว์ครั้งที่ผ่านมาเป็นงานแรก ... 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
 

สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง