อาหารสุนัขเอฟวัน ชมรม UDC และทีมงาน Thailand Dog Show ร่วมกันบริจาค เงิน อาหารสุนัข

โดย Pitbull Zone UPDATE 12-6-2561

อาหารสุนัขเอฟวัน ชมรม UDC และทีมงาน Thailand Dog Show ร่วมกันบริจาค เงิน อาหารสุนัข และสิ่งของเครื่องใช้
- อาหารสุนัขเอฟวัน บริจาคอาหารสุนัข 111 ถุง
- คุณมาร์ครวบรวมเงินบริจาค 20,000 บาท มอบให้กับหลวงพ่ออลงกต 
- ท่านใดสนใจ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสุนัขได้ที่ โทร 1900 222 000 ครั้งละ 20 ค่ะ

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง