ยินดีต้อนรับครับ

ขอแนะนำให้ทุกท่าน สมัครสมาชิก เพื่อป้องกันการแอบอ้างชื่อครับ

Mark Mafia

 • ตามที่ผมได้มีการทำชมรม ABC โดยมีเป้าหมายในการทำทะเบียนประวัติสายเลือดสุนัขพิตบูล และนำเงินรายได้ทั้งหมด มาใช้สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสมาชิกและใช้ในกิจการสาธารณะกุศลทุกประเภท และเนื่องจากชมรมเรา ไม่ได้เป็นชมรมอย่างเป็นทางการ เป็นเพียงการรวมตัวกันของคนที่ชอบในแบบเดียวกันก็คือหมาพิตบูล และเล่นอยู่ในเว็บแห่งนี้ หลายเรื่องเราอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ระบบบัญชีเราจึงทำแบบหลวมๆ อาศัยเพียงการจดบันทึกไว้กันลืมเป็นงานๆไปเท่านั้น เราไม่ได้ทำบัญชีอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และไม่ได้มีการจ้างพนักงานมารับผิดชอบโดยตรง มันอาจจะไม่ละเอียดเรียบร้อยไปบ้าง ผมต้องขออภัยด้วยครับ

  แต่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในเรื่องของรายรับรายจ่าย ผมจะขอให้คุณนก ซึ่งเป็นผู้รับทำหน้าที่ดูแลเรื่องบัญชีและเป็นคนออกใบประวัติ มาช่วยสรุปให้ทราบ เพื่อจะได้ปิดรอบบัญชีเป็นปีๆไป เพราะหากทิ้งค้างคาไว้ มันจะกลายเป็นข้อครหาได้ในภายหลัง ซึ่งยิ่งทิ้งไว้นานมันก็ทำให้คนหลงลืมได้อีกเช่นกัน สิ่งที่ผมกลัวก็คือ ความสับสนในเรื่องของระยะเวลา เพราะแต่ละปีเรามีการทำกันไม่รู้กี่กิจกรรม ทั้งกฐิน ผ้าป่า ช่วยน้ำท่วม ช่วยหมาจรจัด ฯลฯ ซึ่งยอมรับว่าไม่สามารถจำได้หมด ดังนั้นเพื่อให้ง่ายขอสรุปรายรับรายจ่ายของปีที่แล้วให้สมาชิกทราบตั้งแต่ต้นปีนี้เลย

  หากมีข้อผิดพลาดตรงไหน ก็รบกวนช่วยท้วงติงด้วยนะครับ
 • ค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่นค่าจัดส่ง ค่าจัดพิมพ์แบบฟอร์ม และรายจ่ายเล็กๆน้อยๆ ผมไม่ได้ลงไปในบัญชีนี้นะครับ
  ยอดเงินตั้งต้นมันอาจจะโอเว่อร์จากที่ได้รับมาจริง เพราะผมต้องการให้ตัวเลขเงินกองทุนมันเป็นตัวเลขกลมๆ คือ 50,000 บาท และอีกอย่างหมาหลายๆตัว ก็ไม่ได้มีการเก็บค่าสมาชิกแต่อย่างใด เป็นการใช้สิทธิฟรีจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา และก็มีหมาบางส่วนที่แจ้งจดทะเบียนเข้ามา แต่ไม่ได้มีการชำระเงินแต่อย่างใด ซึ่งเราก็ไม่ได้มีการทวงถาม เพราะเราถือว่า เงินทั้งหมดเรามีเจตนานำมันไปใช้เพื่อกิจกรรมสาธารณะอยุ่แล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
 • และเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย จากนี้เป็นต้นไปการทำทะเบียนประวัติสายพันธ์พิตบูล ผมจะถือว่าเป็นบริการเสริมสำหรับสมาชิกที่เล่นอยู่ในเว็บแห่งนี้เท่านั้น และเราจะไม่มีการกำหนดราคาค่าบริการแต่อย่างใด ส่วนใครจะบริจาคเท่าไรก็แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละบุคคล โดยเงินรายได้ทั้งหมดจะนำมาเป็นกองทุนเพื่อกิจการสาธารณะกุศล ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสุนัข รวมถึงการทำบุญทุกประเภท และผมขออนุญาติใช้ความเป็นผู้จัดตั้งเว็บแห่งนี้ พิจารณาตามความเหมาะสมก็แล้วกัน แต่จะทำรายการสรุปให้ทราบเป็นครั้งๆไป และหากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบ้างเล็กๆน้อยๆ ไม่ใช่สาระสำคัญผมก็จะใช้เงินส่วนตัวในการดำเนินการ ผมก็หวังว่า การทำทะเบียนประวัติอันนี้เป็นกิจการภายในของเว็บไซต์ pitbullzone.com ขอสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น

  และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกเฉพาะเดือนนี้ พ่อพันธ์ แม่พันธ์ สามารถนำมาขึ้นทะเบียนได้ ฟรี ครับ
 • ยอดเงินยกมา 25,830 (เงินเดิมที่ค้างอยู่ในบัญชี+ดอกเบี้ย)

  รายรับ 1/5/54-1/9/54 วันเริ่มต้นการรับจดทะเบียน ABC
  เงินที่รับจากสมาชิกที่มาขึ้นทะเบียน 4 พค- 1กย 28,950 รวมยอดเงินในบัญชีทั้งสิ้น 54,780 บาท
  (คนแรกที่จดทะเบียนคือ ตี๋มัสแตง 2,100 บาท คนสุดท้ายวันที่ 1 กยคือ คุณ ภัคดี ดวงแก้ว 900)

  รายจ่าย
  11/9/54 จัดงานสัมนา TPC รร มณเทียร 20,000 บาท

  เงินคงเหลือ 34,780

  รายรับ 20/9/54-10/10/54 ยอดรวม 4,100 บาท รวมเงินในบัญชี 37,880 บาท
  รายจ่ายสนับสนุนงานโคราช 24/10/54 จำนวน 30,000 บาท เงินคงเหลือ 7,880 บาท

  รายรับจนถึงปัจจุบันที่อยู่ในบัญชี ธ.กรุงเทพ หมายเลขบัญชี 218 0 508 620
  เมื่อวันที่ 26/12/54 ยอดเงินรวม 13,731.64 บาท

  ผมจะปิดบัญชีปี 54 และโอนยอดเงินยกไปปี 55 ที่ยอดเงินสุทธิ 13,731.64 บาท
  หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถขอดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากคุณนกครับ
  เรามีการทำบัญชีจดบันทึกรายรับรายจ่าย และการทำรายการเสตทเมนต์จากทางแบ้งค์ควบคู่กันไป

  ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ

  หมายเหตุ
  หากไม่รวมกับเงินของเดิมที่มีอยู่ในบัญชี เงินที่รับเข้ามาจากการจดทะเบียนสุนัข จริงๆแล้ว น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปนะครับ
 • ดังนั้นยอดเงินยกมาจากปีที่แล้วจำนวน 13,731.64 บาท ก็คือเงินยกมาเป็นของปี 2555
  ต่อไปก็จะเริ่มปีงบประมาณรายรับรายจ่ายกันใหม่ ผมขออนุญาติทำกันแบบปีต่อปีนะครับ
 • 9/1/55 มีเงินโอนเข้ามาวันที่ จำนวน 6,000 บาท รวมยอดทั้งหมดเป็น 19,731 บาท

  10/1/12 บริจาคช่วยนักเรียนที่สกลฯรวมกับกลุ่มโคราช 5,000 บาท เหลือ 14,731 บาท
  ค่าธรรมเนียมโอน 20 บาท

  11/1/55-5/2/55 มีเงินจากการบริจาคสติกเกอร์และทำใบเพด ยอดรวมในบัญชีเพิ่มเป็น 17,010 บาท

  10/2/55 ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายงานจตุพิท อุบลฯ 10,000 บาท เงินเหลือ 7,010 บาท
 • ผมขออนุญาติเปลี่ยนชื่อหัวข้อกระทู้เป็นกองทุน Pitbullzone นะครับ

  โดยกองทุนนี้จะเน้นในกิจการสาธารณะกุศลและกิจกรรมเกี่ยวกับสุนัขโดยเฉพาะ ซึ่งแหล่งรายได้ของกองทุน จะมาจากสองแหล่งใหญ่ๆ คือ เงินบริจาคจากการจัดทำใบเพดดีกรี, การจัดทำสติกเกอร์ติดรถ และเงินส่วนตัวของผมเอง เพื่อที่พวกเราจะได้ทราบด้วยว่า ในแต่ละปีพวกเราได้มีการใช้จ่ายเงินทำกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง

  เนื่องจากหลังๆมีข่าวเกี่ยวกับพิตบูลมาอย่างต่อเนื่อง และส่วนมากก็จะเป็นในด้านลบเสียด้วย ผมอยากให้คนที่เข้ามาสืบค้นขอมูลในเว็บได้เห็นว่า ในแต่ละปี พวกเราได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมอะไรบาง เว็บเราไม่ใช่เว็บที่เน้นการขายหมา แต่เว็บเราเป็นเว็บพัฒนาความคิดคนอย่างแท้จริง

  ขอให้ทุกท่านสบายใจ ว่ากองทุนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมาจริงๆครับ
 • อาทิตย์ที่แล้ว บีเจ มีผสมไปหนึ่งแม่กับหมาของคุณฟ้า ได้เงินค่าผสมมา 30,000 บาท ผมขออนุญาตินำเข้าสมทบกองทุนนะครับ
 • ในแต่ละปีพวกเรา ชาวพิตบูล ก็ทำอะไรกันมากมาย และหลายกิจกรรมมันเป็นการทำเพื่อสังคมโดยเฉพาะ แต่คนภายนอกไม่เคยทราบเลย ผมจึงถือโอกาสที่จะใช้สิ่งเหล่านี้มาทำ PR ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของพวกเราสู่สายตาของสัมคมภายนอก อีกทางหนึ่งครับ
 • ขออนุญาติ เบิกเงินไปทำผ้าป่าข้าวสารให้เด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จ.อ่างทองจำนวน 9,000 บาท

  ตอนนี้ขอสปอนเซอร์จากเอฟวันได้มาอีกสามหมื่น โอนมาเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบครับ
 • ตอนนี้ผมพยายามจะนำกิจกรรมสาธารณะกุศลต่างๆที่พวกเราได้ร่วมกันทำ จะทั้งในนามส่วนตัว และในนามกลุ่ม มาใช้ในการทำประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อสังคมภายนอกให้มากขึ้น เพื่อให้คนภายนอกมองเราในด้านบวกบ้าง

  ซึ่งที่ผ่านๆมา ผมก็ใช้ทั้งงบประมาณส่วนตัวและงบประมาณของบริษัทฯ บริจาคในนามกลุ่มมิตรภาพพิตบูลและเว็บพิตบูลโซนมาตลอดอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้นำมาแจ้งให้ทราบ แต่ช่วงนี้ข่าวทางลบของพิตบูลออกมาเยอะมาก และพอเกิดเรื่องคนก็จะเข้ามาค้นข้อมูลในเว็บนี้ ผมจึงอยากนำกิจกรรมเหล่านี้มาให้คนภายนอกได้รับทราบ เขาจะได้รู้ว่า ชมรมเรา เว็บของเรา ไม่ใช่ชมรมไร้สาระ พวกเราทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันโดยสม่ำเสมอครับ :-D
 • สรุปค่าใช้จ่ายจัดงานลากที่เมืองทอง เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสด แบบคร่าวๆนะครับ
  ค่าถ้วย 25,000
  เงินรางวัล 45,000
  ค่าอุปกรณ์รางแข่งทำใหม่และทีมงานยกขน 30,000 (ดีวัน)
  ค่าจัดทำนาฬิกา 4,000
  เช่ารถขนของ 3,200
  ค่าเช่าตาชั่ง 1,000
  ส่วนของแจกได้มาจากสปอนเซอร์และจากส่วนตัว
  อาหารหมา เสื้อ หมวก ไม้งัดปาก หมุดล่าม ฯลฯ
 • ใกล้สิ้นปี ต้องรีบสรุป รายรับรายจ่ายให้สมาชิกทราบ ก่อนที่งานจะงอกอีกรอบครับ
  วันนี้มีสมาชิกสอบถามเข้ามาอีกหลายรายว่า เงินค่าทำใบเพดดีกรีเอาไปไหน ?

  ขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่า เงินกองทุนนี้เรามีแหล่งรายได้มาจาก 3 แหล่งหลักๆ ดังนี้

  1. การทำใบเพดดีกรี
  2. เงินจากการบริจาคตามแต่ละโอกาส
  3. เงินส่วนตัว

  แต่ขอเน้นเป็นพิเศษ คือ เงินจากการทำใบเพดดีกรี ขอเรียนให้ทราบว่าสมาชิกโอนมาเท่าไรก็เท่านั้น จะไม่มีการหักค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดส่ง ค่าจัดพิมพ์ แต่อย่างใด และสมุดบัญชีก็มีเล่มเดียวตามที่แจ้งไปแล้วข้างต้น สมาชิกสามารถตรวจสอบเงินเข้าเงินออกได้ตลอด แต่ผมเกรงว่าหากไม่หมั่นสรุป ทิ้งระยะไปนานๆ คนจะจำเฉพาะเงินเข้า แต่ไม่จำเงินออก ว่าได้มีการนำไปใช้จ่ายทำอะไรแล้วบ้าง ยอดคงเหลือเท่าไร เดี๋ยวจะกลายเป็นข้อครหาขึ้นมาอีก

  ผมขอย้ำว่า สถานภาพของเราในวันนี้ยังเป็นเพียงแค่ชมรมเท่านั้น เรายังไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม แต่อย่างใด ดังนั้นขอได้โปรดอย่าใจผิดกันนะครับ

  ผมขอทำความเข้าใจต่อทุกท่านถึงความแตกต่าง ระหว่าง ชมรม กับ สมาคม ก็คือ
  สมาคมต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นรูปของ นิติบุคคล ต้องมีคณะกรรมการ มีเลขาฯ มีนายกฯ มีผู้ตรวจสอบบัญชี และมีภาระผูกพันธ์ตามกฏหมาย ต้องเสียภาษี และต้องมีการชำระบัญชีเป็นประจำทุกปี

  ส่วน ชมรม มันเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลอย่างหลวมๆ อาจจะเป็นการรวมตัวของคนที่ชอบในสิ่งเดียวกัน เช่น ชมรมคนขี่จักรยานสวนหลวงเพื่อสุขภาพ ชมรมนกเขาชวาภาคใต้ โดยอาจจะมีกรรมการหรือไม่มีก็ได้ เพราะมันยังไม่ได้มีสถานะเป็น นิติบุคคล จึงยังไม่มีสถานภาพรับรองตามกฏหมาย การดำเนินงานของชมรม ก็อาศัยเพียงความเชื่อมั่นระหว่างในกลุ่มสมาชิกเป็นหลัก

  ส่วนชมรม มิตรภาพพิตบูล ของพวกเรา ผมตั้งขึ้นมาลอยๆ เพื่อเป็นการแสดงตัวตนของกลุ่มคนที่เล่นอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเราก็จำเป็นต้องมีชื่อชมรม เพื่อเอาไว้ใช้แสดงสถานภาพความมีตัวตนของเรา เวลาไปเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลภายนอก เช่น การร่วมบริจาคเงินให้วัดพระบาทน้ำพุที่ผ่านๆมา เราก็บริจาคในนามชมรม มิตรภาพ พิตบูล ครับ

  ที่เขียนแบบนี้ เพราะว่ายังไม่ทันไรเลย ก็เริ่มมีคนแสดงความเป็นห่วงว่าผมจะเบียดบังเอาเงิน ค่าทำใบเพดไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเสียแล้ว เช็ดเข้ แม่งโคตรดูถูกกันเลย ผมขอประกาศตรงนี้อีกครั้งว่า ความจริงผมจะทำให้ฟรีก็ได้ แต่มันดูไร้ค่ามากๆ ผมจึงเก็บค่าบริการเพื่อตัดปัญหาพวกชอบของฟรี และเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์ ก็ยังสามารภนำไปใช้เพื่อกิจการสาธารณะประโยชน์ได้อีกด้วย
 • กว่า ชมรมมิตรภาพพิตบูล จะเดินทางมาถึงตรงนี้ มันได้ผ่านการทดสอบ ครั้งใหญ่มาเรียบร้อยแล้ว จนเกือยบจะต้องยุบไปแล้วหนึ่งครั้ง แต่วันนี้มันกำลังจะลุกขึ้นได้ เรายืนหยัดต่อสู้จนคนเริ่มยอมรับและมีคนเข้ามาทำใบเพดมากขึ้น แต่ก็เริ่มมีคนเป็นห่วง "เงิน" ก้อนนี้เสียแล้ว เซ็ง โคตร .......

  ผมขอบอกไว้ก่อนว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง และ ในทุกกรณี ผมจะไม่ยอมให้เงินกองทุนนี้สูงมากเกินไป เพื่อป้องกันคนเกิดความโลภอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนนี้ ดังนั้น เมื่อเงินเยอะใกล้ถึงแสน ผมจะต้องหาทางใช้จ่ายออกไป ไม่ว่าจะเอาไปสนับสนุนการจัดงาน จัดทำถ้วย ใช้เป็นเงินรางวัล หรือนำไปบริจาคเพื่อการกุศล

  อย่างล่าสุด เราก็มีการนำเงินไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดงานที่ ขอนแก่น ดังนี้
  ค่าถ้วยรางวัล 12,000
  เงินสดสนับสนุนการจัดงาน 30,000
  รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
  ยอดเงินนี้ไม่ได้รวมของแจกของรางวัลที่สนับสนุนในนามส่วนตัว และ จากที่สมาชิกได้ช่วยกันลงขัน ซึ่งมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าภาพได้มากพอสมควร จบจากงานนั้น ยอดเงินคงเหลือ ณ วันนั้นประมาณ 34,000 บาท
 • เมื่อไม่นานมานี้ คุณมุ่ย เปิดประมูลอ่างน้ำ ได้เงินมา 14,700 บาท และได้โอนมาเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 พย 55 เรามียอดวันนั้นอยู่ที่ 80,337.25 บาท

  ผมตั้งใจว่าจะใช้เงินนี้เป็นกองทุนเริ่มต้น นำไปช่วยโรงเรียนสอนคนตาบอดที่เพชรบุรี และอาจจะนำเงินของชมรมสมทบเพิ่มเข้าไปด้วยตามสมควร โดยคาดว่าจะดำเนินการในต้นปีหน้าครับ

  ปัจจุบัน ยอดเงินในบัญชี เมื่อวันที่ 29/11/2555 เรามีเงินเข้ามาอยู่ในบัญชีทั้งสิ้น 92,937.34 บาท

  จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ :-D
 • :-D รับทราบค่า
 • รับทราบค่ะ =D>
 • เล่นกับเงินของคนอื่น ถ้าไม่แสดงความชัดเจน เดี๋ยวจะเสียคนเอาง่ายๆ ผมจึงอยากทำทุกอย่างให้โปร่งใสตรงไปตรงมาครับ และที่สำคัญทุกครั้งที่นำเงินของชมรออกมาใช้ ผมก็จะนำเงินส่วนตัวสมทบเข้าไปด้วย เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมได้ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า และเพื่อกิจการสาธารณะของส่วนรวมจริงๆ

  ขอบคุณทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจครับ ^:)^

  ผมลงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นได้ เมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันก็จะขอลบข้อความที่ไม่สำคัญออก แล้วจะขอปิดกระทู้เพื่อไม่ให้ความเห็นเยอะมากจนอ่านลำบาก ผมต้องการใช้เนื้อที่นี้เพื่อเป็นหลักฐานปกป้องตัวเองในอนาคตครับ
 • เยี่ยมครับป๋า =D> =D> =D>
 • น่าเลื่อมใส ;;)
 • ชอบครับตรงไปตรงมาโป่งใสมาก :063: =D> =D> =D>
 • ขอแจ้งให้ทุกท่านสบายใจอีกสักครั้งนะครับ

  งบประมาณการจัดงานแต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทครับ แต่จะเห็นว่าผมมีการนำเงินกองทุนไปใช้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท หลักๆก็จะเน้นไปที่ ถ้วยรางวัล ของรางวัล และเงินรางวัล ผมอยากให้เงินส่วนนี้มันกลับคืนไปยังสมาชิกที่มาช่วยกันสร้างสรรค์วงการ พวกเขาอุตส่าห์ยอมเหนื่อยยากลำบากกาย ฝึกหมาเข้าร่วมกิจกรรม แต่ส่วนที่เหลือคือเงินส่วนตัวที่ผมต้องควักเองทั้งสิ้น ผมจึงอยากให้ทุกท่านได้สบายใจว่า จะไม่มีการนำมันไปใช้ในเรื่องส่วนตัวแน่นอน แต่ที่แน่นอนก็คือ มีแต่ผมที่ใช้เงินส่วนตัวมาทำกิจกรรมครับ 555

  ผมจะเล่าให้ฟังว่า การเดินทางไปจัดงานยังต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งการจัดงานที่กรุงเทพ มันมีค่าใช้จ่ายจิปาถะ ไม่ใช่แค่ค่าถ้วยและเงินรางวัลนะครับ ยกตัวอย่าง เช่นค่าเช่าสถานที่ ค่าแรงคนยกขน ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าทำความสะอาดเก็บกวาด ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่ารับรอง ค่าของรางวัลที่ต้องนำไปแจก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ดังนั้นเงินที่ผมใช้จ่ายมันเกินกว่าที่ท่านเห็นเยอะครับ เรื่องที่ผมพูดไป ผมมีพยานรู้เห็นตลอดครับ

  ดังนั้น ผมจึงรู้สึกเสียใจมาก ตอนที่คนถามว่าเงินค่าทำใบเพดเอาไปไหน ทำไมท่านถึงมองแต่สิ่งที่ผมจะได้ แต่ท่านไม่เคยมองในสิ่งที่ผมได้ทุ่มเทลงไปเลย ถ้าการที่ท่านเป็นกังวลมากกับค่าทำใบเพดตัวละ 300 บาท ผมแนะนำว่าท่านควรส่งไปทำกับ UKC , ADBA, หรือแม้กระทั่ง ABKC ก็ได้ จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไป ถ้าท่านคิดว่าท่านสนับสนุนฝรั่งแล้วท่านสบายใจกว่า เพราะผมเองก้ไม่อยากติดหนี้บุญคุณใคร และเมื่อจ่ายเงินให้เขาไปแล้ว ก็แล้วอย่าลืมถามเขาด้วยนะครับว่า เงินของคุณเขาเอาไปทำอะไร ????????

  ด้วยความเคารพ ฯ :p
 • จริงครับคุณมาร์คผมเห็นดัวยครับนานๆ ผมเข้ามาอ่านที
 • สุดยอดมากครับพี่มาร์ค เราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราละครับ
 • tkc ทำได้ที่ไหนครับ แล้วยังรับทำมั้ยถ้าไม่แล้ว จะส่งผลอะไรมั้ยครับผม รบกวนพี่ๆครับ
 • ถ้าสมัคร kfc ต้องทำยังไงครับพี่มาร์ค... :-D
 • สมัคร KFC ก็กด 1112 เลยครับ อิ่มอร่อย :-D
 • TKC ต้องติดต่อไปสมาคมผู้พัฒนาครับ ของผมเป็นแค่ชมรมเล็กๆ ตัวย่อจึงเป็นแค่ ABC :p
 • เข้าใจครับพี่เรื่องค่าใช้จ่าย ในเมือเราทำดี ทำเพื่อส่วนรวม ทำเพื่อกิจกรรม ทำเพื่อสังคมแล้ว ไม่ต้องท่อ"ทำงานใหญ่ ใจต้องนิ่ง" การนินทากาเล เหมือนเทน้ำ ไม่ชอกช้ำเหมือเอาแนบมา..ถอยหมอน" :063:
 • ขอบคุณทุกกำลังใจครับ ^:)^

  ที่มันเหนื่อย มันท้อ จนพาลเบื่อก็คือ คนที่ไม่พยายามทำความเข้าใจครับ รายละเอียดก็เขียนอธิบายไปหมด ถ้าอ่านก่อนสักนิดก็จะเข้าใจ ไม่ใช่นึกอะไรได้ก็โทรมาถาม อย่างรายล่าสุด โทรมาถามกับพนักงานว่า ว่าสมาคมคุณเถื่อนหรือเปล่า ทำแบบนี้มันผิดกฏหมายนะนี่ เด็กมันก็ตกใจ พอดีผมอยุ่ ฟังแล้วปรีดเลือดขึ้นหน้า

  อ้าวไอ้ห่าจวก ผมไม่ได้บังคับให้ต้องมาทำกับที่นี่เสียหน่อย สบายใจทำที่ไหนก็ไปทำที่นั่น ถ้าคิดมากซีเรียสขนาดนั้นไปทำที่อื่นเลย อย่ามายุ่งกับผม
 • สรุป เงินกองทุน 17 ธันวาคม 2555

  image
  image

  ต่อจากที่เคยสรุปให้ครั้งที่แล้วนะครับ ดูด้านล่างจะเห็นยอดที่คุณมุ้ยโอนเข้ามาจากการประมูลถังน้ำ 14,700 บาท ครับ
  ผมมีเบิกออกไป 40,000 บาท เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการจัดงาน แต่ใช้จริง 30,000 จึงโอนคืน 10,000 บาท
  สรุปเงินกองทุนยอดวันที่ 17 ธค 55 คงเหลือ 79,325.35 บาท

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  ไฟล์แนบ
  state Dec17.jpg 178K
  State 17.jpg 196K
 • ขออนุญาติ สรุปค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงที่ดีวัน
  ค่าใช้จ่ายหลัก
  ค่าดนตรี นักร้อง เวที เครื่องเสียง 20,000 บาท
  ค่าอาหาร กลางวัน เย็น 20,000 บาท มีข้าวต้มรอบดึก แต่ไม่มีใครอยู่ทาน
  ค่าของแจกจับรางวัล 12,000 บาท
  ค่าจัดทำถ้วยรางวัล 1,000 บาท
  รวม 53,000 บาท

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล๊ดอื่นๆ อันนี้ในนามส่วนตัว และในนามผู้สนับสนุน
  ค่าบำรุงสถานที่ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี้ 10,000 บาท (คุณนภา)
  ทิปเจ้าหน้าที่เก็บกวาด 6,000 บาท คนละพัน
  ช่วยสนับสนุนค่าเดินทางนักแสดงตลก 2,000+2,000+2,000(คุณใหม่ 28K) รวม 6,000 บาท
  ค่ามิกซ์เซอร์ โซดา น้ำอัดลม น้ำแข็ง สนับสนุนโดยคุณปูคุณกล้าปาร์คเวย์
  คุณตุ้ย คอกทศกัณฑ์ สนับสนุน 100 piper 1 ลัง
  อีกสองสามท่านขำเบียร์กระป๋องมาไม่แน่ใจว่ากี่ถาด และซื้อมากันเอง ขนมากันเองอีกเพียบ ไม่สามารถคำนวนได้
  ค่าเจ้าหน้าที่ อปพร ดูแลความปลอดภัย ค่าตกแต่งสถานที่ ไฟแสงสว่าง ไฟประดับ สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกดีวัน
  คร่าวๆเท่าที่นึกได้ก่อนนะครับ

  ผมขออนุญาติใช้เงินของชมรมจำนวน 30,000 บาท มาสนับสนุนงานนี้ ส่วนเกินจะเป็นเงินส่วนตัวและจากสปอนเซอร์ครับ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


  หมายเหตุ
  ขอเน้นแบบ เรียบง่ายไม่ซับซ้อน จบเป็นงานๆไปนะครับ มีโอนเข้ามาเท่าไร โอนออกเท่าไร เหลือเท่าไร เล่นกันแบบนี้เลยครับ แต่งานที่ผ่านไปเราใช้เงินกองทุนไปเพียง 30,000 บาท ดังนั้นขอให้ทุกท่านสบายใจครับ
 • image

  ยอดเงินในบัญชี ถึงวันที่ 4 มค 56
  ไฟล์แนบ
  ST 11มค56A.jpg 135K
 • image
  image

  อับเดทยอดล่าสุดวันนี้ อยากให้ทุกคนภูมิใจ มันคือผลงานของพวกเราทุกคนครับ
  ไฟล์แนบ
  ABC1.jpg 91K
  ABC2.jpg 80K
 • image

  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจครับ
  ไฟล์แนบ
  ABC3.jpg 145K
 • ละเอียด มากครับบบ L-)
 • สรุป รายรับรายจ่ายเดือน กพ 2556

  image
  image

  วันที 8 กพ มีเบิกไปใช้ซื้อของบริจาคให้เด็กพิการซ้ำซ้อน 30,000 บาท
  วันที่ 28 มีคนโอนมา 2,000 เพื่อเพื่ออู๊ด ดีวัน เราจะนำไปรวมกับเงินจากการประมูลของนะครับ

  หมายเหตุ
  รายการวันที่ 18 มีทั้งหมดสามรายการ รายการที่ตกไปมีเงินโอนเข้ามา 600 บาทครับ
  ไฟล์แนบ
  STFeb13-1.jpg 128K
  STFeb13-2.jpg 137K
 • image
  image

  สเตทเม้นรายรับรายจ่ายเดือนมีนาคม 2556
  เรามียอดค่าใช้จ่ายที่เบิกออกไปดังนี้
  1. ช่วยเหลือพี่อู๊ด D1 50,000 บาท แต่มีเงินบางส่วนอยู่ที่ผมยังไม่ได้เอาเข้าบัญชี ยอดให้พี่อู๊ดจริง 55,555 บาท
  2. ค่าใช้จ่ายเบิกไปใช้กับการจัดงานที่เชียงใหม่ 60,000 บาท แต่งบประมาณที่ใช้จริงประมาณ 100,000 บาท

  จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ ^:)^
  ไฟล์แนบ
  1mar13.jpg 102K
  2mar13.jpg 116K
 • หวัดดีคับ พี่มาร์ค ผมเป็นสมาชิกใหม่ทั้งของชมรม ABC และสมาชิกเว็บ พิทบูลโซน แต่ก็ได้ติดตามข่าวสารและกิจกรรมมาโดยตลอด และขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้พี่มาร์คในการทำกิจกรรมเพื่อชมรม สังคม ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โปร่งใส ต่อไป