กติกาการแข่งขันลากน้ำหนัก

แจ้งสมาชิก UDC ทุกท่านทราบอัปเดทการจัดรุ่นการแข่งขันและการเก็บแชมป์เปี้ยน
UDC Weight Pulling Championship มิถุนายน 2562

จุดประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันลากน้ำหนักของชมรม UDC

 • เพื่อให้สุนัขได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพที่แข็งแรง
 • เพื่อให้ผู้เลี้ยงสุนัข พิทบูลและบูลลี่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับสุนัข
 • เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และวิธีการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุ

รุ่นการแข่งขัน แบ่งตามน้ำหนักดังนี้

 • รุ่นที่ 1 รุ่นน้ำหนักน้อยกว่า 20 กก.
 • รุ่นที่ 2 รุ่น 20.01 – 25.00 กก.
 • รุ่นที่ 3 รุ่น 25.01 – 28.00 กก.
 • รุ่นที่ 4 รุ่น 28.01 – 31.00 กก.
 • รุ่นที่ 5 รุ่น 31.01 – 34.00 กก.
 • รุ่นที่ 6 รุ่น 34.01 – 37.00 กก.
 • รุ่นที่ 7 รุ่น 37.01 – 40.00 กก.
 • รุ่นที่ 8 รุ่น 40.01 – 45.00 กก.
 • รุ่นที่ 9 รุ่น 45.01 – 50.00 กก.
 • รุ่นที่ 10 รุ่น 50.01 – 55.00 กก.
 • รุ่นที่ 11 รุ่น 55.กก ขึ้นไป

* สุนัขที่ได้อันดับ 1 ของแต่ละรุ่น จะต้องลากน้ำหนักได้ มากกว่า รุ่นที่มีน้ำหนักน้อยกว่า *

ในรุ่นที่มีสุนัขลงแข่งขันน้อยกว่า 3ตัว สุนัขที่ได้อันดับที่1 ของรุ่นนั้น จะต้องลากน้ำหนักได้มากกว่ารุ่นที่มีน้ำหนักน้อยกว่า

สุนัขเก็บคะแนนแชมป์จะต้องลากน้ำหนักมากกว่ารุ่นที่มีน้ำหนักที่น้อยกว่า

สุนัขที่เก็บคะแนนแชมป์และเป็นอันดับที่ 1 ในรุ่น แต่ลากน้ำหนักได้น้อยกว่า รุ่นที่มีน้ำหนักน้อยกว่า จะถูกตัดสิทธฺไม่ได้นับคะแนนในสนามนั้น แต่ไม่เสียสิทธิในการนับสนามเพื่อเป็นแชมป์ของ UDC

รางวัลพิเศษ - Best In Show

- Max Weight

ตำแหน่งChampionของชมรม UDC

 • Champion คือสุนัขที่ได้รางวัลชนะเลิศ 3 สนามติดต่อกัน
 • Grand Champion คือสุนัขที่ได้รางวัลชนะเลิศ 5 สนามติดต่อกัน
 • Double Grand Champion คือสุนัขที่ได้รางวัลชนะเลิศ 7 สนามติดต่อกัน
 • Triple Grand Champion คือสุนัขที่ได้รางวัลชนะเลิศ 9 สนามติดต่อกัน
 • Hall of Flame All Time Champion คือสุนัขที่ได้รางวัลชนะเลิศ 11 สนามติดต่อกัน

*หมายเหตุ

หากสุนัขที่กำลังเก็บแชมป์เปี้ยน มีการบาดเจ็บ เจ็บป่วย เป็นฮีท ต้องแจ้งกับทางชมรมก่อนถึงวันแข่งขัน 1 เดือน

พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 • ใบรับรองแพทย์
 • ฟิล์มเอ็กซเรย์
 • รูปถ่ายสุนัขขณะพบแพทย์

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและแสดงความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่านค่ะ