ทำเนียบแชมป์

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 20.00 กก.

  UDC.CH.FOCUS

  UDC.CH.FOCUS คว้าตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 3 สนามติดกัน ในสนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 63

  ได้ตำแหน่ง Best in Show (ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว ต่อ น้ำหนักที่ลาก มากที่สุด) 3 สนามติดกัน ได้แก่ สนาม เกษตรสุรนารี ม.ค. 63 , สนาม Pet Variety ขอนแก่น ก.พ. 63 , สนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 63

  *สถิติของ UDC.CH.FOCUS ชนะเลิศ 3 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 20.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 20.00 กก.

  UDC.CH.Devil Sarapadpit

  คว้าตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 3 สนามติดกัน ในสนาม Pet Variety Impac เมืองทองธานี ต.ค. 62

  ได้ตำแหน่ง Best in Show (ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัว ต่อ น้ำหนักที่ลาก มากที่สุด) 2 สนาม ได้แก่ สนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 62 , สนาม Pet Variety Impac เมืองทองธานี ต.ค. 62

  *สถิติของ UDC.CH.Devil Sarapadpit ชนะเลิศ 3 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 20.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 20.01-25.00 กก

  UDC.CH.JINGJAI

  UDC.CH.JINGJAI คว้าตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 5 สนามติดกัน ในสนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 63 (2สนามชนะเลิศในรุ่นแต่ไม่เข้าเงื่อนไขการเก็บคะแนน จึงเป็น 5 สนามติดกัน)

  *สถิติของ UDC.CH.JINGJAI ชนะเลิศ 5 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนัก 20.01-25.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 25.01-28.00 กก.

  UDC.CH.RED KILLER

  UDC.CH.RED KILLER คว้าตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 3 สนามติดกัน ในสนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 63

  *สถิติของ UDC.CH.RED KILLER ชนะเลิศ 3 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนัก 25.01-28.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 34.01-37.00 กก.

  UDC CH.SANDEE

  - ตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 4 สนามติดกัน ในสนาม Pet Variety อิมแพค เมืองทองธานี 59

  *สถิติของ UDC CH.SANDEE ชนะเลิศ 3 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนัก 34.01-37.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 34.01-37.00 กก.

  UDC.CH.TANG-GOO

  UDC.CH.TANG-GOO คว้าตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 4 สนามติดกัน ในสนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 63 (1สนามชนะเลิศในรุ่นแต่ไม่เข้าเงื่อนไขการเก็บคะแนน จึงเป็น 4 สนามติดกัน)

  *สถิติของ UDC.CH.TANG-GOO ชนะเลิศ 5 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนัก 34.01-37.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 37.01-40.00 กก.

  UDC Ch.Virgin pit Endoo

  UDC Ch.Virgin pit Endoo
  - ตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 3 สนามติดกัน ใน สนามเกษตรสุรนารี ม.ค. 62

  *สถิติของ UDC Ch.Virgin pit Endoo ชนะเลิศ 5 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนัก 37.01-40.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 40.01-45.00 กก.

  UDC Dble.Gr.Ch.Red King Arthur

  UDC Dble.Gr.Ch.Red King Arthur
  - ตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 3 สนามติดกัน ในสนาม เกษตรสุรนารี ม.ค. 61 - ตำแหน่ง Grand Champion โดยชนะเลิศ 5 สนามติดกัน ในสนาม Pet Variety Impac เมืองทองธานี 61 - ตำแหน่ง Double Grand Champion โดยชนะเลิศ 7 สนามติดต่อกันในสนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 62

  และได้ตำแหน่ง Max Weight (ลากน้ำหนักได้มากที่สุดในงาน) ได้แก่ สนาม Thailand International Dog Show Impac เมืองทองธานี 61

  - สนาม Thailand International Dog Show Impac เมืองทองธานี ก.ค. 62
  - สนาม Pet Variety Impac เมืองทองธานี ต.ค. 62
  - สนาม เกษตรสุรนารี ม.ค. 63
  - สนาม Pet Variety ขอนแก่น ก.พ. 63
  - สนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 63
  โดยสถิติที่ลากได้มากที่สุดคือ 4,000 กิโลกรัม

  *สถิติของ UDC Dble.Gr.Ch.Red King Arthur ชนะเลิศ 7 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนัก 40.01-45.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 40.01-45.00 กก.

  UDC.Gr.Ch.MOO-YONG

  UDC Gr.Ch.MOO-YONG คว้าตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 3 สนามติดกัน ในสนาม เกษตรสุรนารี ม.ค. 63 และได้คว้าตำแหน่ง Grand Champion โดยชนะเลิศ 5 สนามติดกัน ในสนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 63

  *สถิติของ UDC Gr.Ch.MOO-YONG ชนะเลิศ 5 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนัก 40.01-45.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 45.01-50.00 กก.

  UDC Gr.Ch.Woody

  UDC Gr.Ch.Woody
  - ตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 3 สนามติดกัน ต้นปี 2560
  - คว้าตำแหน่ง Grand Champion โดยชนะเลิศ 5 สนามติดกัน ปลายปี 2560

  ตำแหน่ง Max Weight (ลากน้ำหนักได้มากที่สุดในงาน) ถึง 5 สนาม ได้แก่
  - สนาม Pet Variety Impac เมืองทองธานี 60
  - สนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 61
  - สนาม Pet Variety Impac เมืองทองธานี 61
  - สนาม เกษตรสุรนารี ม.ค. 62
  - สนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 62

  *สถิติของ UDC Gr.Ch.Woody ชนะเลิศ 6 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนัก 45.01-50.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 50.01-55.00 กก.

  UDC.GR.CH.RODTANG

  - ตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 3 สนามติดกัน ในสนาม Pet Variety Impac เมืองทองธานี ต.ค. 62 (1 สนามชนะเลิศในรุ่นแต่ไม่เข้าเงื่อนไขการเก็บคะแนน จึงเป็น 4 สนามติดกัน)
  - ตำแหน่ง Grand Champion โดยชนะเลิศ 6 สนามติดกัน ในสนาม สนาม Pet Variety ขอนแก่น ก.พ. 63 (1 สนามชนะเลิศในรุ่นแต่ไม่เข้าเงื่อนไขการเก็บคะแนน จึงเป็น 4 สนามติดกัน)


  *สถิติของ UDC.GR.CH.RODTANG ชนะเลิศ 6 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนัก 50.01-55.00 กก.

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก รุ่นน้ำหนัก 55.00 กก.ขึ้นไป

  UDC.GR.CH.BLACK PANTHER

  UDC.GR.CH.BLACK PANTHER
  - ตำแหน่ง Champion โดยชนะเลิศ 3 สนามติดกัน ในสนาม เกษตรสุรนารี ม.ค. 63
  - ตำแหน่ง Grand Champion โดยชนะเลิศ 5 สนามติดกัน ในสนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 63

  ได้ตำแหน่ง Max Weight (ลากน้ำหนักได้มากที่สุดในงาน) 5 สนามติดกัน ได้แก่
  - สนาม Thailand International Dog Show Impac เมืองทองธานี ก.ค. 62
  - สนาม Pet Variety Impac เมืองทองธานี ต.ค. 62
  - สนาม เกษตรสุรนารี ม.ค. 63
  - สนาม Pet Variety ขอนแก่น ก.พ. 63
  - สนาม Pet Variety เชียงใหม่ มี.ค. 63
  โดยสถิติที่ลากได้มากที่สุดคือ 4,000 กิโลกรัม

  *สถิติของ UDC.GR.CH.BLACK PANTHER ชนะเลิศ 5 สนามติดต่อกัน ในรุ่นน้ำหนัก 55.00 กก.ขึ้นไป

 • แข่งขันสุนัขลากน้ำหนัก 5,000 กิโลกรัม

  Big Mongkey (ลิงยักษ์ ทีมฝั่งธน)

  เจ้าของตำแหน่ง Max Weight (ลากน้ำหนักได้มากที่สุดในงาน)
  โดยมีสถิติที่ลากน้ำหนักได้มากที่สุดของชมรม UDC และยังไม่มีใครสามารถทำลายสถิตินี้ได้

  - สนาม Thailand International Dog Show Impac เมืองทองธานี 2 ก.ค. 59
  Big Mongkey (ลิงยักษ์ ทีมฝั่งธน) น้ำหนัก 84.4 กก. ลากขึ้นเนินสูง 10 ซม. ไกล 3.7 เมตร
  ลากน้ำหนักได้ 5,000 กิโลกรัม เวลา 27.64 วินาที