Mark Mafia

Mark Mafia

เกี่ยวกับเว็บไซต์ pitbullzone.com

ผมในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ pitbullzone.com แห่งนี้ ขอประกาศนโยบายในการจัดทำเว็บและข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้สมาชิกได้ทราบ ก็หวังว่าต่อไป เว็บแห่งนี้จะเป็นเว็บสำหรับการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องในคุณสมบัติ พิเศษ เฉพาะตัวประจำสายพันธ์ ของสุนัขอเมริกัน พิตบูล เทอร์เรีย ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ในการจัดทำมาตั้งแต่ต้น ตามคำขวัญที่ว่า เรามารวมกันเพราะเราชอบในสิ่งเดียวกัน อเมริกันพิตบูล และสิ่งที่เราใช้เป็นแนวทางและปฏิบัติตามมาโดยตลอดและถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเว็บแห่งนี้ก็คือ เราจะเลี้ยงด้วยความรัก รับผิดชอบ และไม่สร้างปัญหาแก่สังคม ส่วนสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจและนำมาประชาสัมพันธ์ในเว็บแห่งนี้ ก็ขอให้ทำอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และมีจรรยาบรรณด้วยนะครับ

เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมส่วนรวมของเราและของบ้านเมือง ทางเว็บต้องขอความร่วมมือสมาชิกดังต่อไปนี้

  • ห้ามลงกระทู้หรือข้อความพาดพิงสถาบันฯ
  • ห้ามลงรูปลามกอนาจารและถ้อยคำหยาบคาย
  • ห้ามลงข้อความที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม
  • ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะพิจารณา ลบข้อความรวมถึงการลบสถานภาพของสมาชิกออกจากระบบ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า หากพิจารณาแล้วว่ามีการลงข้อความที่ไม่เหมาะสม
  • ผู้จัดทำต้องการให้ทุกคนเข้ามาที่นี่แล้วมีความสุข ได้ความรู้ได้เพื่อน ได้มิตรภาพกลับไป แต่สมาชิกท่านใด ชอบทำตัวมีปัญหา ทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นเป็นประจำ แสดงว่าเข้ามาแล้วมีแต่ความทุกข์หรือมีแต่ปัญหา ขอแนะนำว่าเว็บแห่งนี้อาจจะไม่เหมาะกับท่าน

หมายเหตุ

เนื่องจากเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บส่วนบุคคล ที่ใช้เวลาว่างนอกเหนือจากงานประจำในการจัดทำ เราไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง เราจึงไม่สามารถติดตามตรวจสอบข้อความที่ลงในเว็บบอร์ดแห่งนี้ และวัตถุประสงค์หลักของเว็บก็คือ การเสริมสร้างความสามัคคีและมิตรภาพในกลุ่มคนเลี้ยงสุนัข สมาชิกทุกคนสามารถใช้พื้นที่ของเว็บในการประกาศข่าวสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างเสรี การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บสามารถสมัครเข้ามาได้โดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเข้ามาใช้บริการโดยความสมัครใจส่วนตัว และทางเว็บไม่ได้มีการจัดเก็บประวัติส่วนบุคคลแต่อย่างใดทั้งสิ้น เนื่องจากถือว่าเป็นการเปิดบริการเพื่อสาธารณะโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้นหากในหมู่สมาชิกมีการลงข้อความที่พาดพิงไปยังบุคคลอื่นบุคคลใดในพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีระหว่างบุคคล องค์กร หรือการลงประกาศข้อความทางธุรกิจต่างๆ ทางผู้จัดทำเว็บขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น